<<   22 Октомври 2020   
Очаквана заболяемост - 21.5 %
От заболелите днес в интервала между 09 Ноември 2020 и 15 Ноември 2020 се очаква да починат - 78
1335
15.3 %
Истински позитивни
(Заразени са и имат позитивен PCR тест)
137
1.6 %
Фалшиви позитивни
(Не са заразени, но имат позитивен PCR тест)
1472
16.8 %
Общо позитивни
(Истински позитивни+ Фалшиви позитивни)
545
6.2 %
Фалшиви негативни
(Заразени, но имат негативен PCR тест)
6721
76.9 %
Истински негативни
(Не са заразени и имат негативен PCR тест)
7266
83.2 %
Общо негативни
(Фалшиви негативни + Истински негативни)
1880
21.5 %
Общо заразени
(Заболяемост = Истински позитивни + Фалшиви негативни)
6858
78.5 %
Общо незаразени
(Незаразени = Фалшиви позитивни + Истински негативни)
8738
100 %
Изследвани общо
(Всички изследвани)Въпроси и предложения към Георги Гачев
gachev@yahoo.com